O Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie

Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie to bezpieczna przestrzeń w Warszawie, gdzie każda osoba z Ukrainy, która była świadkiem lub ofiarą rosyjskich zbrodni wojennych, może opowiedzieć swoją historię, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Profesjonalni prawnicy przygotują Twoją historię w formie zeznań i przekażą ją prokuratorom do rozpatrzenia w sądach międzynarodowych. W razie potrzeby możesz również skorzystać z usług psychologa podczas składania zeznań, jeśli przypomnienie sobie doświadczenia jest moralnie trudne i traumatyczne.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych do sądów międzynarodowych odbywa się w sposób bezpieczny – od zabezpieczonych usług internetowych na międzynarodowych serwerach po fizyczne przechowywanie i anonimizację pisemnych plików zgodnie ze standardami europejskimi.

 

O organizacji

Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych zostało otwarte w Warszawie przez Sieć Obywatelską OPORA.

OPORA jest jedną z wiodących w Ukrainie pozarządowych i pozapartyjnych organizacji kontroli publicznej i rzecznictwa w dziedzinie wyborów, parlamentaryzmu, edukacji, zarządzania majątkiem wspólnym, efektywności energetycznej, samorządu terytorialnego, a także kompleksowej realizacji zasad otwartych danych. OPORA od ponad 16 lat działa na Ukrainie w zakresie ochrony praw politycznych i wyborczych obywateli, wdrażania zasad praworządności i praw człowieka.

Jednak od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę organizacja postanowiła pomóc społeczności międzynarodowej, obrońcom praw człowieka i władzom ukraińskim w kwestii nieuchronności kary za zbrodnie wojenne. Dlatego OPORA (teraz „OPORA in Poland”) współpracuje obecnie z prokuratorami Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w celu zebrania jak największej liczby prawidłowo spisanych zeznań Ukraińców jako bazy dowodowej dla trybunałów międzynarodowych. Ponadto prace nie kończą się na zebraniu materiału dowodowego, ale trwają w formie monitorowania pracy odpowiednich organów śledczych i rzecznictwa na poziomie międzynarodowym w zakresie nieuchronności kary.

 

O Warszawie

Osoby, które uciekały przed wojną nie zawsze znajdowały się w stabilnym stanie psychologicznym bezpośrednio po traumatycznych wydarzeniach, aby zapisywać swoje zeznania w apelu do struktur bezpieczeństwa narodowego. Jednak przebywając przez pewien czas w bezpiecznym miejscu w Polsce, człowiek otrzymuje od ludzi niezbędne wsparcie, zarówno na poziomie państwowym, jak i osobistym, dla podstawowej stabilizacji psychicznej, fizycznej, ekonomicznej w nowych realiach. A zatem, naturalnie, następuje chęć poczucia sprawiedliwości, co jest możliwe dopiero po postawieniu winnego przed sądem na podstawie zarejestrowanych dowodów.

Polska straż graniczna podała, że 5 909 000 osób wyjechało z Ukrainy do Polski sześć miesięcy po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. I choć duża liczba Ukraińców już wraca do domu, w Polsce pozostaje spory odsetek ludzi, który wiosną stanowił prawie 8% populacji kraju. Takie dane opublikowała Unia Metropolii Polskich, w skład której wchodzi 12 największych miast. Jak wynika z tego badania, większość ukraińskich uchodźców jest skoncentrowana w tych metropoliach, a zwłaszcza w Warszawie. Tak, według stanu na maj 16% wszystkich ukraińskich uchodźców do Polski mieszkało w stolicy kraju przyjmującego.

Dlatego duża liczba Ukraińców, nawet za granicą, ma możliwość pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za popełnioną agresję. Tylko razem osiągniemy sprawiedliwość.