Czym są zbrodnie wojenne?

Jest to celowe i rażące naruszenie zasad operacji wojskowych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Są one w szczególności skierowane bezpośrednio przeciwko ludności cywilnej. Takie zbrodnie nie mają przedawnienia.

Na przykład:

  •     umyślne morderstwo, tortury, deportacja ludności; 
  •     „ludzka tarcza” – rozmieszczenie sprzętu wojskowego w dzielnicach mieszkalnych; 
  •     uszkodzenia obiektów infrastruktury cywilnej; 
  •     użycie broni masowego rażenia i substancji trujących; 
  •     ubieranie się okupantów w odzież cywilna, mundury Sił Zbrojnych Ukrainy i innych służb Ukrainy, używanie emblematów instytucji humanitarnych i medycznych.

Jak można złożyć zeznania?

Wypełnij formularz online na stronie lub zadzwoń +48 690 848 019, aby odwiedzić Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie. Tutaj spotkają Cię prawnicy i psychologowie, którzy pomogą Ci opowiedzieć i poprawnie zarejestrować twoją historię, aby stała się oficjalnym dowodem dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W jaki sposób zeznania pomogą ukarać okupantów?

Prawo międzynarodowe przewiduje pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności co najmniej trzem międzynarodowym instytucjom sądowym: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze (kwestie ludobójstwa), Międzynarodowy Trybunał Karny (kwestie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (kwestie łamania praw człowieka). Istnieje również możliwość odrębnego procesu w ramach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, takiego jak proces Norymberski przywódców nazistowskich Niemiec w 1945 roku.

Najnowsze wiadomości