Czym są zbrodnie wojenne?

Jest to celowe i rażące naruszenie zasad operacji wojskowych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Są one w szczególności skierowane bezpośrednio przeciwko ludności cywilnej. Takie zbrodnie nie mają przedawnienia.

Na przykład:

  • umyślne morderstwo, tortury, deportacja ludności;
  • „ludzka tarcza” – rozmieszczenie sprzętu wojskowego w dzielnicach mieszkalnych;
  • uszkodzenia obiektów infrastruktury cywilnej;
  • użycie broni masowego rażenia i substancji trujących;
  • ubieranie się okupantów w odzież cywilna, mundury Sił Zbrojnych Ukrainy i innych służb Ukrainy, używanie emblematów instytucji humanitarnych i medycznych.

Jak można złożyć zeznania?

Wypełnij formularz online na stronie lub zadzwoń +48 690 848 019, aby odwiedzić Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie. Tutaj spotkają Cię prawnicy i psychologowie, którzy pomogą Ci opowiedzieć i poprawnie zarejestrować twoją historię, aby stała się oficjalnym dowodem dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W jaki sposób zeznania pomogą ukarać okupantów?

Prawo międzynarodowe przewiduje pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności co najmniej trzem międzynarodowym instytucjom sądowym: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze (kwestie ludobójstwa), Międzynarodowy Trybunał Karny (kwestie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (kwestie łamania praw człowieka). Istnieje również możliwość odrębnego procesu w ramach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, takiego jak proces Norymberski przywódców nazistowskich Niemiec w 1945 roku.

Czym są zbrodnie wojenne?

Jest to celowe i rażące naruszenie zasad operacji wojskowych i międzynarodowego prawa humanitarnego. Są one w szczególności skierowane bezpośrednio przeciwko ludności cywilnej. Takie zbrodnie nie mają przedawnienia.

Na przykład:

  • umyślne morderstwo, tortury, deportacja ludności;
  • „ludzka tarcza” – rozmieszczenie sprzętu wojskowego w dzielnicach mieszkalnych;
  • uszkodzenia obiektów infrastruktury cywilnej;
  • użycie broni masowego rażenia i substancji trujących;
  • ubieranie się okupantów w odzież cywilna, mundury Sił Zbrojnych Ukrainy i innych służb Ukrainy, używanie emblematów instytucji humanitarnych i medycznych.

Jak można złożyć zeznania?

Wypełnij formularz online na stronie lub zadzwoń +48 690 848 019, aby odwiedzić Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie. Tutaj spotkają Cię prawnicy i psychologowie, którzy pomogą Ci opowiedzieć i poprawnie zarejestrować twoją historię, aby stała się oficjalnym dowodem dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W jaki sposób zeznania pomogą ukarać okupantów?

Prawo międzynarodowe przewiduje pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności co najmniej trzem międzynarodowym instytucjom sądowym: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w Hadze (kwestie ludobójstwa), Międzynarodowy Trybunał Karny (kwestie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości) oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka (kwestie łamania praw człowieka). Istnieje również możliwość odrębnego procesu w ramach Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, takiego jak proces Norymberski przywódców nazistowskich Niemiec w 1945 roku.

O Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie

Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych w Warszawie to bezpieczna przestrzeń w Warszawie, gdzie każda osoba z Ukrainy, która była świadkiem lub ofiarą rosyjskich zbrodni wojennych, może opowiedzieć swoją historię, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Profesjonalni prawnicy przygotują Twoją historię w formie zeznań i przekażą ją prokuratorom do rozpatrzenia w sądach międzynarodowych. W razie potrzeby możesz również skorzystać z usług psychologa podczas składania zeznań, jeśli przypomnienie sobie doświadczenia jest moralnie trudne i traumatyczne.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych do sądów międzynarodowych odbywa się w sposób bezpieczny – od zabezpieczonych usług internetowych na międzynarodowych serwerach po fizyczne przechowywanie i anonimizację pisemnych plików zgodnie ze standardami europejskimi.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

O organizacji

Centrum pomocy dokumentowania zbrodni wojennych zostało otwarte w Warszawie przez Sieć Obywatelską OPORA przy wsparciu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

OPORA jest jedną z wiodących w Ukrainie pozarządowych i pozapartyjnych organizacji kontroli publicznej i rzecznictwa w dziedzinie wyborów, parlamentaryzmu, edukacji, zarządzania majątkiem wspólnym, efektywności energetycznej, samorządu terytorialnego, a także kompleksowej realizacji zasad otwartych danych. OPORA od ponad 16 lat działa na Ukrainie w zakresie ochrony praw politycznych i wyborczych obywateli, wdrażania zasad praworządności i praw człowieka.

Jednak od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę organizacja postanowiła pomóc społeczności międzynarodowej, obrońcom praw człowieka i władzom ukraińskim w kwestii nieuchronności kary za zbrodnie wojenne. Dlatego OPORA współpracuje obecnie z prokuratorami Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w celu zebrania jak największej liczby prawidłowo spisanych zeznań Ukraińców jako bazy dowodowej dla trybunałów międzynarodowych. Ponadto prace nie kończą się na zebraniu materiału dowodowego, ale trwają w formie monitorowania pracy odpowiednich organów śledczych i rzecznictwa na poziomie międzynarodowym w zakresie nieuchronności kary.

O Warszawie

Osoby, które uciekały przed wojną nie zawsze znajdowały się w stabilnym stanie psychologicznym bezpośrednio po traumatycznych wydarzeniach, aby zapisywać swoje zeznania w apelu do struktur bezpieczeństwa narodowego. Jednak przebywając przez pewien czas w bezpiecznym miejscu w Polsce, człowiek otrzymuje od ludzi niezbędne wsparcie, zarówno na poziomie państwowym, jak i osobistym, dla podstawowej stabilizacji psychicznej, fizycznej, ekonomicznej w nowych realiach. A zatem, naturalnie, następuje chęć poczucia sprawiedliwości, co jest możliwe dopiero po postawieniu winnego przed sądem na podstawie zarejestrowanych dowodów.

Polska straż graniczna podała, że 5 909 000 osób wyjechało z Ukrainy do Polski sześć miesięcy po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. I choć duża liczba Ukraińców już wraca do domu, w Polsce pozostaje spory odsetek ludzi, który wiosną stanowił prawie 8% populacji kraju. Takie dane opublikowała Unia Metropolii Polskich, w skład której wchodzi 12 największych miast. Jak wynika z tego badania, większość ukraińskich uchodźców jest skoncentrowana w tych metropoliach, a zwłaszcza w Warszawie. Tak, według stanu na maj 16% wszystkich ukraińskich uchodźców do Polski mieszkało w stolicy kraju przyjmującego.

Dlatego duża liczba Ukraińców, nawet za granicą, ma możliwość pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za popełnioną agresję. Tylko razem osiągniemy sprawiedliwość.